Retro Spartus Clock

Retro Spartus Clock

$24.00
Bakelite frame
Still works!
Vintage-as found.
8" x 8" x 1"